Peamised aktsionärid


AS Pro Kapitali suurimad osanikud on Ernesto Preatoni ja tema sidusüksused. Vastavalt AS Pro Kapital Gruppi käsutuses olevale informatsioonile kuulub Ernesto Preatonile ja tema sidusüksustele 30.09.2020 seisuga 43.14% AS Pro Kapital Gruppi aktsiatest. Järgnevad osakud arvatakse Ernesto Preatoni kontrolli all olevaks, kuivõrd ettevõtte juhatuse hinnangul kontrollib Ernesto Preatoni järgmiste juriidiliste isikute hääleõigust:

  1. OÜ Svalbork Invest, Ernesto Preatoni valduses olev Eesti ettevõte, millele kuulub 3 759 620 aktsiat ehk 6.63% ettevõtte aktsiatest.
  2. 17 188 439 aktsiat ehk 30.32% ettevõtte aktsiatest valitseb Raiffeisen Bank International AG esindajakonto kaudu.
  3. 3 510 985 aktsiat ehk 6.19% ettevõtte aktsiatest valitseb Nordea Bank esindajakonto kaudu.

Aktsionäride üldkoosolekud


Juriidiline dokumentatsioon


AS-i Pro Kapital Grupp aktsiate avalik pakkumine (20.09.2017-04.10.2017)

–   AS Pro Kapital Grupp prospekt (inglise keeles)

–   AS Pro Kapital Grupp prospekt (allkirjad)

–   AS Pro Kapital Grupp prospekti kokkuvõte (eesti keeles)

–   AS Pro Kapital Grupp prospekti kokkuvõte (itaalia keeles)

–  Juhised aktsiate märkimiseks

–  AS Pro Kapital Grupp avaldus aktsiate märkimiseks

–  AS Pro Kapital Grupp täiendav prospekt 02.10.2017

Muud dokumendid:

–    Ettevõtte põhikiri (inglise keeles);

–    Ettevõtte põhikiri (eesti keeles);

–    Spetsiaalsel eesmärgil kombineeritud majandusaasta aruanded (AS Pro Kapital Grupp 2011, 2010 ja 2009 majandusaasta aruanded seisuga 31.12.) ja sõltumatu audiitori aruanne kombineeritud majandusaasta aruannete kohta;

–    Majandusaasta vahekokkuvõte (AS Pro Kapital Grupp majandusaasta vahekokkuvõte 01.01-30.06.2016) ja vahearuande auditeeritud aruanne;

–    AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud aastaaruanne seisuga 31.12.2012;

–    AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud aastaaruanne seisuga 31.12.2011;

–    AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2010;

–    AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2009;

–    Hindamisaruande kokkuvõte / Pro Kapital kinnisvara portfoolio Baltikumis aastal 2014;

–    AS Pro Kapital Grupp aktsiate kauplemisprospekt (inglise keeles);

–    AS Pro Kapital Grupp aktsiate kauplemisprospekti kokkuvõte (eesti keeles);

–    Nasdaq Stockholmi võlakirja 2015/2020 kauplemisele võtmise prospekt

–    Ennetähtaegse võlakirjade lunastamise teatis (ISIN SE0006504379) (inglise keeles)

–    Tagatud võlakirjade 2020/2024 ISIN SE0013801172 tingimuste muutmise kirjalik menetlus (inglise keeles)

–    Tagatud, ennetähtaegse lunastamisõigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade 2020/2024 ISIN SE0013801172 muudetud tingimused (inglise keeles)

–    Nasdaq Stockholmi võlakirja 2020/2024 kauplemisele võtmise prospekt