fbpx

Peamised aktsionärid


AS Pro Kapitali suurimad osanikud on Ernesto Preatoni ja tema sidusüksused. Vastavalt AS Pro Kapital Gruppi käsutuses olevale informatsioonile kuulub Ernesto Preatonile ja tema sidusüksustele 31.03.2022 seisuga 49,61% AS Pro Kapital Gruppi aktsiatest. Järgnevad osakud arvatakse Ernesto Preatoni kontrolli all olevaks, kuivõrd ettevõtte juhatuse hinnangul kontrollib Ernesto Preatoni järgmiste juriidiliste isikute hääleõigust:

  1. OÜ Svalbork Invest, Ernesto Preatoni valduses olev Eesti ettevõte, millele kuulub 5 590 639 aktsiat ehk 9.86% ettevõtte aktsiatest.
  2. 19 803 439 aktsiat ehk 34.93% ettevõtte aktsiatest valitseb Raiffeisen Bank International AG esindajakonto kaudu.
  3. 233 078 aktsiat ehk 0.41% ettevõtte aktsiatest valitseb Clearstream Bank esindajakonto kaudu.
  4. 2 498 765 aktsiat ehk 4.40% ettevõtte aktsiatest valitseb Nordea esindajakonto kaudu.

Aktsionäride üldkoosolekud


Juriidiline dokumentatsioon


AS-i Pro Kapital Grupp aktsiate avalik pakkumine (20.09.2017-04.10.2017)

– AS Pro Kapital Grupp prospekt (inglise keeles)

– AS Pro Kapital Grupp prospekt (allkirjad)

– AS Pro Kapital Grupp prospekti kokkuvõte (eesti keeles)

– AS Pro Kapital Grupp prospekti kokkuvõte (itaalia keeles)

– Juhised aktsiate märkimiseks

– AS Pro Kapital Grupp avaldus aktsiate märkimiseks

– AS Pro Kapital Grupp täiendav prospekt 02.10.2017

Muud dokumendid:

– Ettevõtte põhikiri (inglise keeles);

– Ettevõtte põhikiri (eesti keeles);

– Spetsiaalsel eesmärgil kombineeritud majandusaasta aruanded (AS Pro Kapital Grupp 2011, 2010 ja 2009 majandusaasta aruanded seisuga 31.12.) ja sõltumatu audiitori aruanne kombineeritud majandusaasta aruannete kohta;

– Majandusaasta vahekokkuvõte (AS Pro Kapital Grupp majandusaasta vahekokkuvõte 01.01-30.06.2016) ja vahearuande auditeeritud aruanne;

– AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud aastaaruanne seisuga 31.12.2012;

– AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud aastaaruanne seisuga 31.12.2011;

– AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2010;

– AS Pro Kapital Grupp konsolideeritud majandusaasta aruanne seisuga 31.12.2009;

– Hindamisaruande kokkuvõte / Pro Kapital kinnisvara portfoolio Baltikumis aastal 2014;

– AS Pro Kapital Grupp aktsiate kauplemisprospekt (inglise keeles);

– AS Pro Kapital Grupp aktsiate kauplemisprospekti kokkuvõte (eesti keeles);

– Nasdaq Stockholmi võlakirja 2015/2020 kauplemisele võtmise prospekt

– Ennetähtaegse võlakirjade lunastamise teatis (ISIN SE0006504379) (inglise keeles)

– Tagatud võlakirjade 2020/2024 ISIN SE0013801172 tingimuste muutmise kirjalik menetlus (inglise keeles)

– Tagatud, ennetähtaegse lunastamisõigusega ja fikseeritud intressimääraga võlakirjade 2020/2024 ISIN SE0013801172 muudetud tingimused (inglise keeles)

– Nasdaq Stockholmi võlakirja 2020/2024 kauplemisele võtmise prospekt

– Nasdaq OMX Tallinn 20-2024 mittekonverteeritavate võlakirjade prospekt (inglise keeles)

– Tagatud võlakirjade 2020/2024 ISIN SE0013801172 tingimuste muutmise kirjalik menetlus (inglise keeles – juuni 2021 taotlus)