fbpx

AS Pro Kapital Grupp algatab kirjaliku menetluse, et taotleda võlakirjade omanikelt kinnitust fikseeritud intressimääraga võlakirjade 2020/2024 tingimustest tulenevate nõuete täitmisest loobumise kohta

juuni 15, 2021


10. juunil 2021 avaldas AS Pro Kapital Grupp ( “Pro Kapital” või “Ettevõte”) börsiteate, millega teavitas, et enamik võlakirjaomanikke, kelle omanduses on 75,44% võlakirjade kogu nominaalsummast, on nõustunud andma kirjalikus menetluses (“Kirjalik Menetlus”) kinnituskirja teatud nõuete täitmisest loobumise kohta seoses Ettevõtte fikseeritud intressimääraga võlakirjadega 2020/2024 (ISIN SE0013801172; “Võlakirjad”). Kinnituskiri puudutab teatud finantskovenantide ja teatud finantsaruandluse nõuete täitmisest loobumist. Täna Ettevõtte algatab eelviidatud Kirjaliku Menetluse.Kirjaliku Menetluse teade, sh ettepanekud nõuete täitmisest loobumise kohta ja detailne informatsioon seoses Kirjaliku Menetlusega avaldatakse Ettevõtte kodulehel osas: Aktsionär: Juriidilise dokumentatsiooni leiab siit.

Samuti on Pro Kapital edastanud Võlakirjade agendile, Nordic Trustee & Agency AB (publ), instruktsiooni saata Euroclear Swedenis peetavas võlakirjaomanike registris registreeritud võlakirjaomanikele välja Kirjaliku Menetluse teade eesmärgiga koguda võlakirjaomanike nõusolekud Võlakirju puudutavatele Kirjaliku Menetluse teates sätestatud ettepanekutele.

Kirjaliku Menetluse haldamist puudutavate küsimuste korral palun pöörduge Agendi poole: voting.sweden@nordictrustee.com või +46 8 783 79 00. Muudes küsimustes palun pöörduge Pro Kapitali poole, kasutades alltoodud võimalusi.