fbpx

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2024. a I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

juuni 13, 2024


TEGEVUSARUANNE

Kinnisvaraarendus

2024. aastal jätkame Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehituse ja müügiga. Viimane etapp koosneb 4-st kortermajast 146 korteri ja 4 äripinnaga, mille lõpetamisel on Kalaranna Kvartali arenduses kokku 12 maja. Esimeses kvartalis jõudsid kõik neli maja täiskõrguseni ning ehitustegevus jätkub plaanipäraselt. Esimese kahe maja korterite valmimist planeerime 2024. aasta lõpuks ning järelejäänud kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis. Käesoleva aruande avaldamise ajaks on eelmüügi lepingutega kaetud 40% korteritest. Peame seda väga heaks tulemuseks tänapäeva väljakutseid pakkuval turul, eriti arvestades meie asukohast tulenevat keskmisest kõrgemat hinnataset.

Kristiine City’s jätkame oma uue projekti, Uus-Kindrali müügitegevust, mille ehituse ettevalmistavate töödega alustasime 2024. aasta märtsis. Esimese kvartali lõpuks oleme müünud veidi üle 30% korteritest ning ootame jätkuvat müügi kasvu ehituse edenedes. 2024. aasta aprillis sõlmisime ehitustegevuse rahastamiseks laenulepingu AS-ga LHV Pank.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze Residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest. 2023. aasta oli River Breeze Residentsi müügi osas seni parim ning prognoosime viimased korterid müüa ja klientidele üleanda hiljemalt 2024. aasta lõpuks. 2024. aasta esimeses kvartalis müüsime 2 korterit ning müügiootel on veel 6 korterit.

Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses. 2024. aasta aprilli lõpuks on müümata ainult kaks korterit, millest üks on näidiskorter. 2023. aasta septembris alustasime Šaltiniu Namai Attico viimase etapi linnavillade (43 villat) ja ärihoone (15 ühikut) ehitusega. 2024. aasta aprilli lõpuks on valminud ligikaudu 15% ehitusest, mis hõlmab ärihoone teise korruse konstruktsioonide lõpetamist ning villade esimese korruse betoonitöid. 2024. aasta mai alguses sõlmiti laenuleping Šiauliu pangaga. 2024. aasta esimese kvartali lõpuks oleme ületanud 25% müügilävendi, saavutades samal ajal turul rekordilise hinnataseme.

Samuti jätkame ehitusloa taotlemise protsessi oma kõige hiljutisemale investeeringule Naugarduko tänaval. Mäe serval asuv ajalooline endine koolihoone, projekteeritakse ümber tipptasemel eluhooneks, kus valmib ligikaudu 50 luksuslikku korterit vaadetega Vilniuse vanalinnale.

Planeerime ehitusloa saamist suveks ning alustada renoveerimistöödega 2024. aasta neljandas kvartalis.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas. 2023. aastal olid hotelli tulemused suurepärased ning sama positiivne trend on jätkunud ka 2024. aasta esimeses kvartalis, mil nii hotelli täituvus kui keskmine toa hind on jätkanud stabiilset tõusu.

2024. aastal pööratakse suuremat tähelepanu MICE tegevustele (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), eesmärgiga suurendada müüki ettevõtete segmendis. Esimese kvartali head tulemused tõestavad meie strateegia efektiivsust, kuna igakuised tegelikud tulemused on ületanud 2024. aasta igakuiseid eelarveid.

Muud teemad

2024. aasta jaanuaris pikendas Grupp 28,5 miljoni euro tagatud võlakirjaemissiooni tähtaega. Grupp lunastas 8,6 miljoni euro ulatuses võlakirju 5. veebruaril 2024 ning pikendades järelejäänud 19,9 miljoni euro väärtuses võlakirjade tähtaega kuni 20. veebruarini 2028. Võlakirjade uus intressimäär on 11% ning Grupil on õigus ilma trahvideta võlakirjad ennetähtaegselt, kas osaliselt või täies mahus, lunastada.

22. märtsil 2024 omandas Grupp 67,5% Preatoni Nuda Proprieta S.r.l. aktsiatest (registreeritud Milanos, Itaalias) 2,5 miljoni euro eest.

Vastavalt olulisuse printsiibile ei olnud Preatoni Nuda Proprieta S.r.l finantsaruannetes omandamise kuupäeval, 22. märtsil 2024 ja lähimal bilansipäeval, 31. märtsil 2024, olulisi erinevusi ning seetõttu kasutas Grupp Preatoni Nuda Proprieta S.r.l finantsaruandeid konsolideeritud finantsaruannete tulemuste kajastamiseks seisuga 31. märts 2024.

Kuna AS Pro Kapital Grupp otsib pidevalt uusi võimalusi, võimaldas Preatoni Nuda Proprieta S.r.l omandamine tutvuda kinnisvara omandiõiguse vormiga, mis on hästi arenenud just Lõuna-Euroopa riikides ning eriti just Itaalias. Saame omandatud ettevõttele pakkuda struktuurset tuge ning samal ajal leida võimalusi seda ka Baltikumis rakendada. Tegemist on kinnisvara kasutusõiguse vormiga, kus kinnisasja omandaval omanikul puudub vara üle täielik kontroll ja õigus saada sellest tulenevat tulu või kasu senikaua, kuni kasutusõiguse müüja (ehk eluaegne kasutaja või kasusaaja) säilitab kasutusõiguse.

Selliste tehingute korral omandab ostja kinnisvara, jättes selle müüjale õiguse seda kasutada, mille tulemuseks on müüja vanusele vastav diskonteeritud hindamine. See strateegia pakub ostjale erinevaid võimalusi: nad võivad otsustada kinnisvara säilitada, eeldades kapitali kallinemist, mis tuleneb esialgsest diskonteeritud hindamisest, või teise võimalusena otsustada, et nad loovutavad omandiõiguse uuele investorile.

Usume, et arvestades vananevat elanikkonda ning uute põlvkondade muutuvaid hoiakuid kinnisvara omamise suhtes, võib selline lähenemine pakkuda kinnisvara müügile värsket vaatenurka. Näeme seda mudelit nii intrigeeriva kui ka uuenduslikuna, mis pakub märkimisväärset kasvupotentsiaali, vähendades samal ajal sellega seotud riske.

See tehing ilmestab ka meie tegvuskava uute lähenemisviiside väljatöötamisel kinnisvara valdkonnas ning rõhutab meie pühendumust uute võimaluste ärakasutamisele.

Kokkuvõttes on mul hea meel teatada Grupi olulistest edusammudest ning saavutustest meie kinnisvaraprojektides ja hotellitegevuses. 2024. aastal oleme näidanud tipptasemel pühendumust, mille tulemusena püsivad meie projektid Tallinnas, Riias ja Vilniuses graafikus ning on toonud kaasa märkimisväärseid müügitulemused.

Lisaks sellele on ka taastuv nõudlus hotellinduses meie jaoks hea märk, kuna keskendumine MICE tegevustele on näidanud häid tulemusi, ületades meie ootusi.

Tunnistades pidevalt muutuvaid globaalseid väljakutseid, oleme pühendunud mõistlikule finantsjuhtimisele ja tegevuse kvaliteedile. Oleme kindlad, et meie mitmekesine portfell koos vankumatu pühendumusega väärtuse pakkumisele loob hea baasi jätkusuutlikule kasvule ning tugevdab meie positsiooni kinnisvarasektori liidrina.

Täname oma aktsionäre, töötajaid ja koostööpartnereid jätkuva toetuse ja pühendumise eest ning vaatame koos eduka tuleviku poole.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Grupi kogukäive 2024. aasta esimeses kvartalis oli 3,1 miljonit eurot, võrrelduna 13,4 miljoni euroga 2023. aasta esimeses kvartalis.

Grupi käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Seetõttu sõltub kinnisvara müügist saadav müügitulu ehitustsüklist ning elamuarenduste valmimise ajast.

2024. aasta esimeses kvartalis vähenes kinnisvaratulu võrreldes eelneva aastaga, kuna Kindrali Majade esimese etapi ehitus lõpetati ja viimased korterid müüdi ning anti klientidele üle 2023. aasta alguses. 2023. aasta lõpuks oli enamik meie valminud kinnisvaraobjektide korteritest müüdud. 2024. aasta esimeses kvartalis jätkasime Kalaranna Kvartali viimase etapi ehitust, planeerides kahe esimese maja valmimist ning korterite klientidele üle andmist 2024. aasta lõpus ning viimase kahe maja valmimist 2025. aasta esimeses kvartalis.

2024. aasta esimese kolme kuu brutokasum vähenes 76% võrra ja moodustas 0,9 miljonit eurot võrrelduna 3,7 miljoni euroga 2023. aastal.

2024. aasta esimese kvartali ärikahjum moodustas 0,7 miljonit eurot võrrelduna 2,2 miljoni euro ärikasumiga 2023. aastal.

2024. aasta esimese kvartali puhaskahjum oli 1,7 miljonit eurot võrrelduna 1,3 miljoni euro puhaskasumiga võrdlusperioodil.

Rahavood põhitegevusest olid 2024. aasta esimesel kolmel kuul negatiivsed 1,7 miljonit eurot võrreldes positiivse 10,3 miljoni euroga samal perioodil 2023. aastal.

Aktsia puhasväärtus oli 31. märtsi 2024 seisuga 0,95 eurot võrreldes 1 euroga 31. märtsil 2023.

Peamised tulemusnäitajad

2024 3 kuud 2023 3 kuud 2023 12 kuud
Käive (tuhat eurot) 3 054 13 415 23 021
Brutokasum (tuhat eurot) 888 3 666 7 028
Brutokasum, % 29% 27% 31%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) -659 2 160 2 963
Ärikasum / -kahjum, % -22% 16% 13%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -1 700 1 303 -900
Puhaskasum / -kahjum, % -56% 10% -4%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,03 0,02 -0,02
  31.03.2024 31.03.2023 31.12.2023
Varad kokku (tuhat eurot) 105 855 101 587 107 237
Kohustused kokku (tuhat eurot) 52 027 44 961 52 814
Omakapital kokku (tuhat eurot) 53 828 56 626 54 423
Võla / omakapitali suhe * 0,97 0,79 0,97
Varade tootlus, % ** -1,6% 1,2% -0,08%
Omakapitali tootlus, % *** -3,1% 2,6% -1,5%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,95 1,00 0,96

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.03.2024 31.03.2023 31.12.2023
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 8 897 18 773 17 065
Lühiajalised nõuded 1 688 2 331 1 411
Ettemakstud kulud 434 395 268
Varud 39 980 26 113 35 563
Käibevara kokku 50 999 47 612 54 307
Põhivara
Pikaajalised nõuded 22 15 2 010
Materiaalne põhivara 7 710 7 733 7 763
Kasutusõigusega vara 553 268 365
Kinnisvarainvesteeringud 40 378 45 615 40 361
Firmaväärtus 204 262 0
Immateriaalne põhivara 3 654 82 96
Põhivara kokku 52 521 53 975 50 595
Müügiootel varad 2 335 0 2 335
Kokku müügiootel varad 2 335 0 2 335
VARAD KOKKU 105 855 101 587 107 237
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 1 733 28 422 30 141
Ostjate ettemaksed 5 602 1 270 3 657
Lühiajalised võlad tarnijatele 6 303 3 156 4 911
Maksukohustused 208 816 161
Lühiajalised eraldised 8 19 11
Lühiajalised kohustused kokku 13 854 33 683 38 881
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 36 903 10 086 12 695
Muud pikaaajalised võlakohustused 2 0 0
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 140 1 132 1 130
Pikaajalised eraldised 128 60 108
Pikaajalised kohustused kokku 38 173 11 278 13 933
KOHUSTUSED KOKKU 52 027 44 961 52 814
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1134 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 2 092 2 012 2 092
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 32 498 36 481 34 198
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 52 723 56 626 54 423
Mittekontrolliv osalus 1 105 0 0
OMAKAPITAL KOKKU 53 828 56 626 54 423
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 105 855 101 587 107 237

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2024
3 kuud
2023
3 kuud
2023
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 3 054 13 415 23 021
Müüdud toodete ja teenuste kulu -2 166 -9 749 -15 993
Brutokasum 888 3 666 7 028
Turustuskulud -222 -133 -705
Üldhalduskulud -1 325 -1 374 -5 440
Muud äritulud 2 1 2 099
Muud ärikulud -2 0 -19
Ärikasum -659 2 160 2 963
Finantstulud 42 20 254
Finantskulud -1 073 -874 -4 115
Kasum enne tulumaksu -1 690 1 306 -898
Tulumaks -10 -3 -2
Perioodi puhaskasum/-kahjum -1 700 1 303 -900
Muu koondkasum
Muudatused ümberhindluse reservis 0 0 0
Aruandeperioodi koondkasum/-kahjum kokku -1 700 1 303 -900
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) -0,03 0,02 -0,02

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Ann-Kristin Kuusik
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee