fbpx

Tagatud võlakirjade 2020/2024 kirjalik menetlus lõppes AS-le Pro Kapital Grupp positiivselt

jaanuar 16, 2024


Tagatud võlakirjade 2020/2024 kirjalik menetlus lõppes AS-le Pro Kapital Grupp positiivselt

22. detsembril 2023 avaldas AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Ettevõte) teate, et andis Nordic Trustee & Agency AB (publ)’le (edaspidi Agent) ülesandeks algatada kirjalik menetlus, millega Ettevõtte taotles Nasdaq Stockholmi börsil noteeritud tagatud võlakirjade omanikelt nõusolekut võlakirjade tähtaja pikendamiseks, teatud tingimuste muutmiseks võlakirjade tingimustes.

Ettevõtte veebilehel avaldatud kirjaliku menetluse teates on täpsemalt kirjeldatud, et Ettevõte taotles tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjade 2020/2024, ISIN SE0013801172, kogumahuga 28 500 000 eurot (edaspidi Võlakirjad) omanikelt nõusolekut võlakirjade tähtaja pikendamiseks, teatud muudatuste tegemiseks võlakirjade tingimustes, sealhulgas osalist lunastamist (edaspidi Taotlus).

Kirjalikus menetluses hääletamise tähtaeg saabus 15. jaanuaril 2024, kell 15:00 Kesk-Euroopa aja järgi. Käesolevaga teatab Ettevõte, et on saanud piisava arvu võlakirjaomanike hääli, et moodustada kvoorum ja saavutada Taotlusele nõusolek. Seega on Agent täna, so 15. jaanuaril 2024, lõpetanud kirjaliku menetluse, mille Ettevõte algatas 22. detsembril 2023. aastal.

Võlakirjade tingimusi muudetakse ja uuendatakse selliselt, et kajastada Taotluses kirjeldatu heakskiitmist, kui Agent on veendunud, et ta on saanud kirjalikku menetlust käsitlevas teatises sätestatud dokumendid ja tõendid. Võlakirjade muudetud tingimused avaldatakse Ettevõtte veebilehel.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå on tegutsenud kirjaliku menetluse õigusnõustajana.

Edoardo Preatoni
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee