fbpx

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2023. a III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

november 8, 2023


Tegevjuhi ülevaade

2023. aasta kolmas kvartal on loomulik jätk AS-i Pro Kapital Grupp uute arenduste algusperioodile.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas on otsus alustada Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehitamisega osutunud õigeks. Meenutuseks – etapp koosneb 146 korteri ja 4 äripinnaga neljast hoonest. Veelgi enam, otsus asuda maja siseselt tegelema ehitusjuhtimisega ning jätkata ehitust ilma peatöövõtjata on samuti osutunud õigeks sammuks. Praegused peatöövõtjad tunduvad kannatavat pandeemia ja sõja tagajärgede all ning nende hinnakujundus ei ole konkurentsivõimeline võrreldes väiksemate töövõtjatega, keda saame otse kaasata. Tänaseks oleme sõlminud lepingud kaeve-/tugimüüride, maa-aluste monoliitbetoonitööde ning veel mõnede väiksemate tööde teostamiseks, mille tulemusena on saavutatud juba märkimisväärne kulude kokkuhoid. Praeguseks on lõpetatud maa- aluste kaeve- ja tugimüüride tööd ning alustasime maa-aluste betoonitöödega, millega plaanitakse jätkata kuni käesoleva aasta neljanda kvartalini. Kolmandas kvartalis sõlmiti ka leping betoonpaneelide paigaldamiseks ning esimesed neist paigaldati ka juba kvartali lõpus. Oleme alustanud ka Kalaranna Kvartali viimase etapi eelmüügiga ning kvartali lõpuks oli võlaõiguslike lepingutega kaetud kokku
44 pinda (40 korterit ja 4 äripinda).

Kristiine City’s jätkame Tondi 53 ehk Dunte arenduse projekteerimise ning ehitusloa taotlemise protsessi. Väärib mainimist, et meil õnnestus saada Muinsuskaitselt olulisi mööndusi fassaadi tagakülje esimese korruse akende suurendamiseks maast laeni avadeni, mis võimaldab meil kujundada palju sobivamaid eluruume, kus on rohkem päikesevalgust ning, mis avanevad privaatsetele terrassidele.

Jälgime tähelepanelikult ka turu aktiivsust et alustada Uus-Kindrali arendusega, millel on ehitusluba olemas ning on stardi valmiduses. Oleme saatnud varase tellija pakkumised välja enam kui viiesajale potentsiaalsele ostjale, kes on projekti vastu varasemalt huvi tundnud ning tagasiside on olnud positiivne ning laekuma on hakanud ka 2 000 euro suurused broneerimistasud, et tagada eelistatud korterite valik. Arvestades turu positiivset tagasisidet näeme suurt võimalust alustada ehitust 2024 aasta alguses. Paralleelselt eelmüügiga tegeleme ka aktiivselt ehitusjuhtimisega, et olla valmis vajaliku meeskonnaga.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest. Lisaks esimesel poolaastal müüdud 6 korterile müüsime 2023. aasta kolmandas kvartalis kolm korterit.  Üldjoontes näeme Riia kinnisvara segmendis tõusvat trendi, ms puudutab antud projekti.

Oleme saanud ehitusloa City Oasis elamukvartali ehitamiseks, mis on ligi 330 korteriga 32 500 ruutmeetrise üldpinnaga projekt asukohaga Tallinase tänaval, rahulikus ja rohelises keskkonnas, Riia kesklinnas. Oleme valmis alustama ehitustegevusega niipea, kui turuolukord on selliseks suureks ja ambitsioonikaks projektiks sobiv.

Kolmest Balti riikide pealinnast on Riia turuolukord kõige rohkem väljakutseid pakkuv. Sellegipoolest vaatame pikaajalises perspektiivis Läti turule positiivselt.

Vilniuses valmisid 2019. aastal viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses, kus on  müümata ainult neli korterit (nende hulgas näidiskorter). Teises kvartalis lõpetasime ettevalmistavad tööd viimase etapi ehituse alustamiseks linnavillade
(43 pinda) ning elamu/ärihoonega. Sõlmitud leping ehitusprojekti juhtimisteenust pakkuva ettevõttega võimaldas kolmandas kvartalis alustada kaeve- ja vaiamistöödega.

Hoolimata geopoliitilisest olukorrast  on Vilniuse turg  väga aktiivne kallimas segmendis ning ootame põnevusega meie järgmist kõrgetasemelise arenduse valmimist.

Ettevõte laiendas oma portfelli Vilniuses, ostes Naugarduko tänaval asuva ajaloolise Vilniuse Kolledži hoone 6.25 miljoni euro eest. Hoone projekteeritakse ümber tipptasemel eluhooneks umbes 50 luksusliku korteriga. Arhitektuurikonkursi abil valiti parim võimalik arhitektuurne lahendus ning mille võitja projekteerimise ning linnalt ehitusloa taotlemise prosessis.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas.

Bad Kreutznachis oleme saavutanud tegevuse tasuvuspunkti, olenemata asjaolust, et suur osa tubadest ei olnud renoveerimistööde tõttu saadaval. Mõned aastad tagasi renoveerisime pooled tubadest ning osa üldkasutatavatest aladest. Hotelli ülejäänud osa renoveerimistööd lõpetati 2023. aasta esimeses kvartalis ning nüüd on kõik
116 tuba broneerimiseks avatud ning näeme tõusvat trendi ka toa keskmise hinna osas, võrreldes sellega, mida oleme varasemalt prognoosinud.

Kolmandas kvartalis näeme igakuistes tulemustes tõusvat trendi, mis ületab esialgset eelarvet. Juulis omistati hotellile 4-tärni, mis loodetavasti võimaldab meil tulemusi täiendavalt tõsta.

Muud teemad

20. septembril 2023 pikendasime 9,7 miljoni väärtuses tagamata võlakirjade lunastamise tähtaega, mille esialgne lunastamise tähtaeg oli 31. oktoober 2024. Et motiveerida võlakirjade omanikke lunastamise tähtaega pikendama, uuendati võlakirjade tingimusi ning tõsteti intressimäära 9%-le esialgselt 8% intressimääralt. Hoolimata finants- ja võlakirjaturgude viimastel aastatel muutunud maastikule näitab see minimaalne tõus turu kindlustunnet meie Ettevõtte suhtes. Võlakirjatingimuste muudatus kehtib 85%-le võlakirjade nominaalväärtusest, samal ajal kui 15% kuulub lunastamisele esialgsel lunastamistähtajal 31. Oktoobril 2024. Võlakirjade tähtaja pikendamine on struktureeritud kaheks aastaks võimalusega pikendada seda veel kahe aasta võrra, kui Ettevõte peab seda vajalikuks.

Baltikumi kinnisvarasektor on näidanud läbi pandeemia ning turbulentse geopoliitilise perioodi stabiilsust ja oleme kindlad, et meil õnnestub järjekorras olevad projektid teostada vastavalt turu ootustele, jätkates kõrge kvaliteediga kinnisvara pakkumist kohalikele elanikele. Oleme väljakutsetest teadlikud ja meil on vaja pidevalt kohanduda muutuva maailmaga (eriti seoses ehitusturu ja sellega seotud tarneahela ning toormaterjali hindadega), kuid näeme siiski Baltikumi regiooni positiivsena ning seni on turg seda arvamust toetanud.

Baltikumi regiooni majanduslikud väljavaated on üldjoontes positiivsed. Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on näinud viimastel aasatel stabiilset majanduskasvu, lähtudes välisinvesteeringute suurenemisest, kasvavast teenindussektorist ja ekspordile suunatud tootmisest. Regioon on saanud kasu ka lähedusest Põhja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on aidanud suurendada kaubandust ja investeeringuid. Olgugi et kõrge inflatsioonikeskkonna ning kõrgenenud laenuintresside tõttu on märgata  müügiaktiivsuse langust, kolmas kvartal on näidanud stabiliseerimist. Palga juurdekasv hakkab tasahilju inflatsioonile järgi jõudma, mis omakorda toetab turu taastumist.

Kõik ülaltoodud positiivsed näitajad ei kao vaatamata väljakutsetele, mida kinnisvarasektorile seavad globaalsed makromajanduslikud väljavaated ja Ukraina sõjast tingitud geopoliitiline olukord. Üldjoontes on kinnisvarasektori tulevik põnev ja dünaamiline ning otsime pidevalt innovatiivseid võimalusi, et käia ajast ees ning vastata klientide arenevatele nõudmistele.

Muutusi arvestava hoiaku ning piire ületava visiooniga suundume edasi, olles täielikult teadlikud arenevast globaalsest maastikust ning valmis igast võimalusest kinni haarama.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2023. aasta üheksa kuu jooksul oli 20 miljonit eurot, võrdlusperioodil oli kogukäive 61,6 miljonit eurot. 2023. aasta kolmanda kvartali kogukäive oli 3,9 miljonit eurot võrrelduna 30,4 miljoni euroga 2022. aastal.

Ettevõtte käive kinnisvara müügist sõltub elamuarenduste valmimise ajast, kuna müügitulu kajastatakse hetkel, kui sõlmitakse notariaalne müügileping ja ruumid antakse ostjale üle. Üheksa kuu tulemused sisaldavad kinnisvara müüki Kindrali Majade projektis Tallinnas ja River Breeze residentsis Riias. Võrdlusperioodi suuremat müügitulu on mõjutanud korterite valmimine ja üleandmine ostjatele Kalaranna kvartalis.

2023. aasta üheksa kuu brutokasum vähenes 63% võrra ja moodustas 6 miljonit eurot võrrelduna 16,2 miljoni euroga 2022. aastal. Kolmanda kvartali brutokasum oli 1,5 miljonit eurot võrrelduna 6,8 miljoni euro kasumiga võrdlusperioodil.

2023. aasta üheksa kuu ärikasum moodustas 1,7 miljonit eurot võrrelduna 12 miljoni euro ärikasumiga 2022. aasta üheksa kuu jooksul. Kolmanda kvartali ärikasum moodustas 167 tuhat eurot võrreldes 5,6 miljoni euro kasumiga võrdlusperioodil.

2023. aasta üheksa kuu puhaskahjum oli 1 miljon eurot võrrelduna 8,7 miljoni euro puhaskasumiga võrdlusperioodil. Kolmanda kvartali puhaskahjum oli 732 tuhat eurot võrreldes 4,5 miljoni euro puhaskasumiga 2022. aastal.

Rahavood põhitegevusest olid üheksa kuu jooksul positiivsed 9,5 miljonit eurot võrreldes 19,6 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal. Kolmandas kvartalis moodustasid 59 tuhat eurot positiivse rahavoo ning 2022. aasta kolmandas kvartalis positiivse rahavoo summas 14,6 miljonit eurot.

Aktsia puhasväärtus oli 30. septembri 2023 seisuga 0,96 eurot võrreldes 0,91 euroga 30. septembril 2022.

Peamised tulemusnäitajad

2023
9 kuud
2022
9 kuud
2023
III kvartal
2022
III kvartal
2022
12 kuud
Käive (tuhat eurot) 19 969 61 628 3 857 30 434 65 654
Brutokasum (tuhat eurot) 6 000 16 211 1 544 6 849 16 965
Brutokasum, % 30% 26% 40% 23% 26%
Ärikasum / -kahjum (tuhat eurot) 1 667 11 990 167 5 577 17 657
Ärikasum / -kahjum, % 8% 19% 4% 18% 27%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) -1 025 8 651 -732 4 546 13 452
Puhaskasum / -kahjum, % -5% 14% -19% 15% 20%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) -0,02 0,15 -0,01 0,08 0,24
30.09.2023 30.09.2022 31.12.2022
Varad kokku (tuhat eurot) 100 674 99 731 101 256
Kohustused kokku (tuhat eurot) 46 376 48 237 45 933
Omakapital kokku (tuhat eurot) 54 298 51 494 55 323
Võla / omakapitali suhe * 0,85 0,94 0,83
Varade tootlus, % ** -1% 6,2% 12,4%
Omakapitali tootlus, % *** -1,9% 28,3% 27,4%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 0,96 0,91 0,75

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
 **varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
 *** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
 **** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 30.09.2023 30.09.2022 31.12.2022
VARAD    
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 13 781 11 088 10 589
Lühiajalised nõuded 4 965 1 648 955
Ettemakstud kulud 0 0 64
Varud 27 665 35 228 34 224
Käibevara kokku 46 411 47 964 45 832
Põhivara
Pikaajalised nõuded 12 2 017 2 016
Materiaalne põhivara 7 819 7 901 7 294
Kasutusõigusega vara 198 229 195
Kinnisvarainvesteeringud 45 874 41 270 45 575
Firmaväärtus 262 262 262
Immateriaalne põhivara 98 88 82
Põhivara kokku 54 263 51 767 55 424
VARAD KOKKU 100 674 99 731 101 256
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 28 581 368 173
Ostjate ettemaksed 3 048 2 614 1 659
Lühiajalised võlad tarnijatele 3 236 4 308 4 626
Maksukohustused 253 958 111
Lühiajalised eraldised 5 662 5
Lühiajalised kohustused kokku 35 123 8 910 6 574
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 10 027 38 153 38 184
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 136 1 138 1 130
Pikaajalised eraldised 90 36 45
Pikaajalised kohustused kokku 11 253 39 327 39 359
KOHUSTUSED KOKKU 46 376 48 237 45 933
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ülekurss 5 661 5 661 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 1 134 1 134
Ümberhindluse reserv 2 012 2 984 2 012
Jaotamata kasum 34 153 30 377 35 178
OMAKAPITAL KOKKU 54 298 51 494 55 323
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 100 674 99 731 101 256

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2023
9 kuud
2022
9 kuud
2023
III kvartal
2022
III kvartal
2022
12 kuud
JÄTKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Äritulud
Müügitulu 19 969 61 628 3 857 30 434 65 654
Müüdud toodete ja teenuste kulu -13 969 -45 417 -2 313 -23 585 -48 689
Brutokasum 6 000 16 211 1 544 6 849 16 965
Turustuskulud -486 -345 -187 -108 -498
Üldhalduskulud -3 860 -3 743 -1 204 -1 085 -4 946
Muud äritulud 16 9 16 1 6 278
Muud ärikulud -3 -142 -2 -80 -142
Ärikasum 1 667 11 190 167 5 577 17 657
Finantstulud 174 2 86 1 3
Finantskulud -2 858 -3 336 -982 -1 032 -4 211
Kasum/ kahjum enne tulumaksu -1 017 8 656 -729 4 546 13 449
Tulumaks -8 -5 -3 0 3
Perioodi puhaskasum/ -kahjum -1 025 8 651 -732 4 546 13 452
           
Muu koondkasum    
Muudatused ümberhindluse reservis 0 0 0 0 -972
Aruandeperioodi koondkasum kokku -1 025 8 651 -732 4 546 12 480
Kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) -0,02 0,15 -0,01 0,08 0,24

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Angelika Annus
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee