fbpx

Mittekonverteeritavate võlakirjade märkimise tulemused

detsember 14, 2020


AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Pro Kapital) teatab, et 22. mail 2020 väljakuulutatud mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi Võlakirjad) suunatud emissiooni kolmas märkimisperiood lõppes 13. detsembril 2020.

Pro Kapitali juhatus on otsustanud kolmandal märkimisperioodil märgitud Võlakirjade jaotuse  järgnevalt:

  1. Pro Kapital emiteerib 345 938 Võlakirja nominaalväärtuses 968 626,40 eurot;
  2. Iga Võlakirja nimiväärtus on 2,80 eurot;
  3. Võlakirjad kannavad fikseeritud intressi 8% kalendriaastas, mida makstakse kaks korda aastas;
  4. Võlakirjade eest saab tasuda üksnes Pro Kapitali konverteeritavate võlakirjadega, mis tuleb kanda Pro Kapitalile orienteeruvalt 21. detsembril 2020;
  5. Kolmandal märkimisperioodil jaotatud Võlakirjade emiteerimise kuupäevaks on planeeritud 15. jaanuar 2021 ning emissioon toimub kolmandal märkimisperioodil punktis 1 märgitud täismahus eeldusel, et Pro Kapitalile on üle kantud samas koguses konverteeritavaid võlakirju;
  6. Võlakirjade lunastamistähtpäev on 31. oktoober 2024;
  7. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad;
  8. Võlakirjad registreeritakse Eesti väärtpaberite registris;
  9. Pro Kapital taotleb Võlakirjade kauplemisele võtmist NASDAQ Tallinn võlakirjade nimekirjas.

Pro Kapital juhatuse esimehe, Paolo Michelozzi, kommentaar Võlakirjade kolmanda märkimise tulemuste osas: “Meil on hea meel, et suunatud pakkumisel saime kolmanda märkimisperioodi tulemusena valdava osa meie konverteeritavatest võlakirjadest refinantseeritud uute mittekonverteeritavate Võlakirjade emiteerimisega. Pro Kapital on juba esitanud Finantsinspektsioonile taotluse Võlakirjade prospekti registreerimiseks ja loodab, et Võlakirjad noteeritakse NASDAQ OMX Tallinna võlakirjade nimekirjas 2021 jaanuari lõpus.”.

Käesolev teade avaldatakse Tallinna Börsi reeglistiku Nõuded Emitendile punktide 7.6. ja 7.7. kohaselt.