fbpx

Audita un darba atalgojuma komisijas


Audita komiteja ir padomdevēja orgāns, kas sniedz konsultācijas uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomei grāmatvedības, audita kontroles, riska vadības, iekšējās kontroles un auditēšanas, uzraudzības veikšanas un budžeta sastādīšanas jomā, kā arī jautājumos par darbības likumību.

Audita komitejas uzdevums ir sekot līdzi un analizēt:
1) finanšu informācijas apstrādi;
2) riska vadības un iekšējās kontroles efektivitāti;
3) grāmatvedības gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata audita kontroles procesu;
4) auditu īstenojošā uzņēmēja un saskaņā ar likumdošanu auditorsabiedrību pārstāvošā zvērinātā auditora neatkarību un darbību atbilstību citām prasībām, kas noteiktas auditora darbības likumā.

Audita komitejas pienākums ir sniegt uzņēmumam AS Pro Kapital Grupp padomei ieteikumus un izteikt priekšlikumus kā minimums sekojošajos jautājumos:
1) auditu īstenojošā uzņēmēja nozīmēšana vai atsaukšana;
2) iekšējā auditora nozīmēšana vai atsaukšana;
3) problēmu un neefektivitātes nepieļaušana vai novēršana organizācijā;
4) atbilstība tiesību aktiem un profesionālās darbības labajai praksei.

Darba algu komisija


Padome ir nodibinājusi darba algu komisiju. No 2023. gada  Darba algu komisijas locekļi ir: Giovanni Bozzetti (padomes loceklis) un Oskars Kremeri (padomes loceklis no 2020. gada 27. maija).

Tā ir padomes konsultatīvā personu grupa, kas nodarbojas ar uzņēmuma valdes locekļu un vienlaikus arī meitas uzņēmumu vadošo darbinieku noteikšanu un jautājumiem par darba samaksu. Komisija tika nodibināta ar mērķi vienkāršot un koordinēt saskaņotas un kvalificētas padomes un valdes locekļu sameklēšanu atbilstoši uzņēmuma konkrētajam profilam un vajadzībām, lai piemeklētu attiecīgus potenciālos kandidātus un caur to akcionāriem ļautu sniegt informētu vērtējumu par katra padomes locekļa kandidāta prasmēm un piemērotību, turklāt arī lai padomes locekļi sniegtu vērtējumu par valdes locekļu kandidātiem. Izvērtējot uzņēmuma ikgadējos pārvaldības rezultātus, komisijas kompetencē ir arī sekot, lai valdes darba algas atbilstu uzņēmuma rezultātiem.

Uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomes izveidotās audita komitejas locekļi ir:

 • Patrick Werner

  Member of the Audit Committee


  Born 1950, France
  Degree in public law and economics
  Chairman of AS Pro Kapital Grupp Council
 • Oscar Crameri

  Member of the Audit Committee


  Born on 1961, Swiss citizen
  Mr. Crameri has a law and banking background, specializing in compliance, corporate, and tax law.
  Member of the Supervisory Council