fbpx

Audita un darba atalgojuma komisijas


Audita komiteja ir padomdevēja orgāns, kas sniedz konsultācijas uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomei grāmatvedības, audita kontroles, riska vadības, iekšējās kontroles un auditēšanas, uzraudzības veikšanas un budžeta sastādīšanas jomā, kā arī jautājumos par darbības likumību.

Audita komitejas uzdevums ir sekot līdzi un analizēt:
1) finanšu informācijas apstrādi;
2) riska vadības un iekšējās kontroles efektivitāti;
3) grāmatvedības gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata audita kontroles procesu;
4) auditu īstenojošā uzņēmēja un saskaņā ar likumdošanu auditorsabiedrību pārstāvošā zvērinātā auditora neatkarību un darbību atbilstību citām prasībām, kas noteiktas auditora darbības likumā.

Audita komitejas pienākums ir sniegt uzņēmumam AS Pro Kapital Grupp padomei ieteikumus un izteikt priekšlikumus kā minimums sekojošajos jautājumos:
1) auditu īstenojošā uzņēmēja nozīmēšana vai atsaukšana;
2) iekšējā auditora nozīmēšana vai atsaukšana;
3) problēmu un neefektivitātes nepieļaušana vai novēršana organizācijā;
4) atbilstība tiesību aktiem un profesionālās darbības labajai praksei.

Darba algu komisija


Padome ir nodibinājusi darba algu komisiju. No 2020. gada 8. jūlija Darba algu komisijas locekļi ir: Emanuele Bozzone (padomes priekšsēdētājs) un Oskars Kremeri (padomes loceklis no 2020. gada 27. maija).

Tā ir padomes konsultatīvā personu grupa, kas nodarbojas ar uzņēmuma valdes locekļu un vienlaikus arī meitas uzņēmumu vadošo darbinieku noteikšanu un jautājumiem par darba samaksu. Komisija tika nodibināta ar mērķi vienkāršot un koordinēt saskaņotas un kvalificētas padomes un valdes locekļu sameklēšanu atbilstoši uzņēmuma konkrētajam profilam un vajadzībām, lai piemeklētu attiecīgus potenciālos kandidātus un caur to akcionāriem ļautu sniegt informētu vērtējumu par katra padomes locekļa kandidāta prasmēm un piemērotību, turklāt arī lai padomes locekļi sniegtu vērtējumu par valdes locekļu kandidātiem. Izvērtējot uzņēmuma ikgadējos pārvaldības rezultātus, komisijas kompetencē ir arī sekot, lai valdes darba algas atbilstu uzņēmuma rezultātiem.

Uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomes izveidotās audita komitejas locekļi ir:

 • Emanuele Bozzone

  Audita Komitejas Loceklis


  Dzimis 1964. gadā, Šveces pilsonis
  Zinātniskais grāds ekonomikā un tirdzniecībā
  Uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomes priekšsēdētājs
 • Petri Olkinuora

  Audita Komitejas Loceklis


  Dzimis 1957. gadā, Somijas pilsonis
  Maģistra grāds civilbūvniecībā, MBA
  Uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomes loceklis