fbpx

Audito ir Darbo užmokesčio komitetai


Audito komitetas yra AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos patariamasis organas apskaitos vedimo, audito kontrolės, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir audito, priežiūros vykdymo, biudžeto sudarymo bei veiklos teisėtumo srityse.

Audito komiteto uždavinys yra stebėti ir analizuoti:
1) finansinės informacijos apdorojimą;
2) rizikos valdymo ir vidaus kontrolės efektyvumą;
3) finansinės atskaitomybės ar konsoliduotos ataskaitos audito kontrolės procesą;
4) audito įmonės ir įstatymų numatyto auditoriaus, atstovaujančio audito įmonei, nepriklausomumą ir veiklos atitiktį kitiems audito veiklos įstatymo reikalavimams.

Audito komiteto įsipareigojimas yra AS „Pro Kapital Grupp“ patarti ir teikti pasiūlymus bent dėl šių klausimų:
1) audito įmonės paskyrimo ir atšaukimo;
2) vidaus auditoriaus paskyrimo ir atšaukimo;
3) problemų sprendimo ir neefektyvaus, neveiksmingo darbo šalinimo įmonėje;
4) stebėjimo, kad veikla atitiktų teisės aktus ir profesinės veiklos reikalavimus.

Darbo atlyginimo komisija


Taryba sudarė darbo atlyginimo komisiją. Nuo 2023 m. lapkričio mėn Atlyginimų komitete yra toliau išvardinti nariai: Giovanni Bozzetti (Tarybos narys) ir Oscar Crameri (Tarybos narys nuo 2020 metų gegužės mėnesio 27 dienos).

Tai patariamasis tarybos organas, kuris užsiima bendrovės valdybos narių, taip pat dukterinių bendrovių vadovaujančiųjų darbuotojų paskyrimu ir darbo atlyginimo jiems nustatymu. Komisija buvo sudaryta siekiant palengvinti ir koordinuoti subalansuotos, kvalifikuotos tarybos bei valdybos narių paiešką, atsižvelgiant į konkrečią bendrovės specifiką ir poreikius, ieškant atitinkamų potencialių kandidatų, ir tokiu būdu padėti akcininkams informuotai įvertinti kiekvieno kandidato į tarybos narius įgūdžius bei tinkamumą, tuo pačiu pateikiant tarybos nariams kandidatų į valdybos narius įvertinimus. Komisijos kompetencijai priklauso taip pat kasmetinių įmonės valdymo rezultatų vertinimo eigoje stebėti, kad valdybos narių darbo atlyginimas atitiktų įmonės veiklos rezultatus.

AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos sudaryto audito komiteto nariai yra:

 • Patrick Werner

  Member of the Audit Committee


  Born 1950, France
  Degree in public law and economics
  Chairman of AS Pro Kapital Grupp Council
 • Oscar Crameri

  Member of the Audit Committee


  Born on 1961, Swiss citizen
  Mr. Crameri has a law and banking background, specializing in compliance, corporate, and tax law.
  Member of the Supervisory Council