fbpx

Finanšu pārskati


Bilance


EUR '000
Līdzekļi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Pamatlīdzekļi
Īstermiņa saistības
Ilgtermiņa saistības
Pašu kapitāls
tostarp nekontrolējoša līdzdalība
Neto parāds
Parāda un pašu kapitāla proporcija
2022
101 256
45 832
55 424
6 574
39 359
55 323
0
28 065
0.5
2021
116 026
67 961
48 065
25 527
47 656
42 843
0
40 565
0.9
2020
179,048
69.542
109.506
138.575
30.902
9,571
-3.515
126.080
0.9
2019
208.560
53.122
155.438
125.896
13.359
69.305
263
111.048
0.6
2018
245.112
69.299
175.813
29.183
115.191
100.738
2.624
115.297
1.2
2017
175.158
53.229
121.929
24.355
68.121
82.682
1.395
58.819
0.8
2016
142.314
24.001
118.313
19.541
42.569
80.204
1.799
40.919
0.6
2015
130.323
20.438
109.885
15.150
31.741
83.432
1.635
28.598
0.4
2014
125.031
18.879
106.152
22.839
16.404
85.788
2.024
28.029
0.3
2013
98.294
51.084
47.210
14.600
18.999
64.695
1.505
26.011
0.4

Peļņas pārskats


EUR '000
Ieņēmumi
Pieaugums a/a, %
Citi ar komercdarbību saistīt ienākumi
Peļņa pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA)
EBITDA likme, %
Tīrā peļņa,
tostarp nekontrolējoša līdzdalība
Neto peļņas starpība, %
2022
65 654
52.3%
6 278
18 063
27.5%
13 452
0
20.5%
2021
43 095
124%
35 615
39 804
92.4%
29 757
0
69%
2020
19.234
-65.2%
478
-42.692
-222.0%
-59.456
-3.778
-309.1%
2019
55.276
97.5%
95
-17.023
-30.8%
-31.433
-2.355
-56.9%
2018
27.991
98.5%
18.839
21.697
78%
18.056
1.229
65%
2017
14.098
-31.7%
4.147
2.840
20.1%
-518
-99
-3.7%
2016
20.652
12.7%
254
386
1.9%
-4.025
-112
-19.5%
2015
18.322
77.3%
3.353
2.117
11.6%
-2.010
-76
-11.0%
2014
10.335
-15.9%
31.659
26.608
257.5%
22.369
-146
216.4%
2013
12.287
-23.6%
410
465
3.8%
-2.578
22
-21.2%

Financial Calendar 2024


Notikums Laiks
2023 Q4 and 2023 annual unaudited results 29.02.2024
2023 annual audited results 30.04.2024
2024 Q1 unaudited results 17.05.2024
2024 Q2 unaudited results 16.08.2024
2024 Q3 unaudited results 15.11.2024
Arhīvs