fbpx

AS Pro Kapital Grupp kavatseb teha tagatud võlakirjade 2020/2024 omanikele ettepaneku muuta võlakirjade tingimusi

november 28, 2023


AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ettevõte) on emiteerinud 285 tagatud võlakirja ISINiga SE0012801172 koguväärtuses 28 500 000 eurot. Võlakirjade intressimäär on 8% ja lunastamistähtaeg 20. veebruar 2024. Võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Stockholm väärtpaberibörsil.

Seoses sooviga jätkata aktiivselt arendustegevust, annab Ettevõte teada, et valmistab praegu ette ja kavatseb lähiajal kooskõlas võlakirjatingimustega teha võlakirjaomanikele ettepaneku pikendada võlakirjade lunastamistähtaega 4 aastaks so kuni 20. veebruar 2028. Võlakirjade tähtaja pikendamisega seoses on plaanis suurendada intressimäära ja lunastada võlakirjad osaliselt, kuid mitte enam kui 30%. Vastavalt võlakirjatingimustes ettenähtud korrale kavatseb Ettevõte algatada kirjaliku menetluse esimesel võimalusel ning avaldab Ettevõte täpse ettepaneku võlakirjatingimuste muutmiseks eraldi börsiteatena, pärast mida saavad investorid võlakirjatingimuste muudatuse üle hääletada.

Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
Tel 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee