Finansinės ataskaitos


Balansas


EUR '000
Iš viso turto
Trumpalaikis turtas
Ilgalaikis turtas
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Nuosavas kapitalas
įskaitant nekontroliuojamą dalį
Grynoji skola
Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
2019
210,821
53,122
157,669
125,896
13,359
71,566
427
111,048
0.6
2018
245,112
69,299
175,813
29,183
115,191
100,738
2,624
115,297
1.2
2017
175,158
53,229
121,929
24,355
68,121
82,682
1,395
58,819
0.8
2016
142,314
24,001
118,313
19,541
42,569
80,204
1,799
40,919
0.6
2015
130,323
20,438
109,885
15,150
31,741
83,432
1,635
28,598
0.4
2014
125,031
18,879
106,152
22,839
16,404
85,788
2,024
28,029
0.3
2013
98,294
51,084
47,210
14,600
18,999
64,695
1,505
26,011
0.4
2012
100,262
52,096
48,166
16,786
17,728
65,748
1,552
26,691
0.4
2011
113,472
64,688
48,784
17,817
23,596
72,058
1,597
26,827
0.5
2010
178,440
119,464
58,976
92,633
19,300
66,506
29,670
92,451
1.4
2009
167,146
82,398
84,748
21,365
68,771
77,009
29,390
73,792
1.0
2008
169,361
83,959
85,402
57,807
33,135
78,419
28,474
70,662
0.9

Pelno (nuostolių) ataskaita


EUR '000
Pajamos
Augimas atask./m., %
Kitos veiklos pajamos
Veiklos pelnas prieš nusidėvėjimą (EBITDA)
EBITDA norma, %
Grynasis pelnas
įskaitant nekontroliuojamą dalį
Grynoji marža, %
2019
55,276
97.5%
95
-14,779
-26.7%
-29,172
-2,191
-52.8%
2018
27,991
98.5%
18,839
21,697
78%
18,056
1,229
65%
2017
14,098
-31.7%
4,147
2,840
20.1%
-518
-99
-3.7%
2016
20,652
12.7%
254
386
1.9%
-4,025
-112
-19.5%
2015
18,322
77,3%
3,353
2,117
11.6%
-2,010
-76
-11.0%
2014
10,335
-15.9%
31,659
26,608
257.5%
22,369
-146
216.4%
2013
12,287
-23.6%
410
465
3.8%
-2,578
22
-21.2%
2012
16,078
-7.9%
411
-4,084
-25.4%
-6,179
3
-38.4%
2011
17,449
-17.1%
54,281
48,192
276.2%
56,149
28,028
321.8%
2010
21,051
-4.3%
219
-4,135
-19.6%
-7,020
393
-33.3%
2009
21,999
-23.7%
1,357
-511
-2.3%
-1,315
2,140
-6.0%
2008
28,823
-36.0%
4,473
7,822
27.1%
4,953
3,876
17.2%

2021 m. finansinis kalendorius


Įvykis Laikas
2020 m. IV ketvirčio ir 2020 m. finansinių metų neaudituoti rezultatai 26.02.2021
2020 m. finansinių metų audituoti rezultatai 30.04.2021
2021 m. I ketvirčio neaudituoti rezultatai 14.05.2021
2021 m. II ketvirčio neaudituoti rezultatai 13.08.2021
2021 m. III ketvirčio neaudituoti rezultatai 12.11.2021
Archyvas