fbpx

Piiratud investorite ringile pakutavate mittekonverteeritavate võlakirjade teise emissiooni tulemused ja kolmanda märkimisperioodi algus

november 30, 2020


AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Pro Kapital) teavitas 22. mail 2020, et Pro Kapitali nõukogu otsustas 21. mail 2020 kiita heaks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavate võlakirjade (edaspidi nimetatud Võlakirjad) emiteerimise. 08. juulil 2020 teavitas Pro Kapital, et esimese märkimisperioodi tulemusena emiteerib Pro Kapital 2 925 641 Võlakirja 3. augustil 2020. Pro Kapital emiteeris 03. augustil 2020  2 925 641 Võlakirja nominaalväärtuses 8 191 794,80 eurot ning tühistas samal päeval samas koguses (2 925 641) Võlakirjade eest sissemaksena kasutatud Pro Kapitali konverteeritavad võlakirjad PKG1-PKG7.

Teise märkimisperioodi tulemusena emiteeris Pro Kapital 27.novembril 2020  187 502 Võlakirja nominaalväärtuses 525 005,60 eurot. Samal päeval tühistas Pro Kapital Võlakirjade eest sissemaksena kasutatud Pro Kapitali konverteeritavad võlakirjad järgmiselt: tühistati 25 418 PKG1 võlakirja, 75 634 PKG2 võlakirja, 30 523 PKG3 võlakirja, 22 505 PKG4 võlakirja, 15 746 PKG5 võlakirja, 3 236 PKG6 võlakirja ja 14 440 PKG7 võlakirja.

Pro Kapitali juhatus otsustas 30. novembril 2020 algatada Võlakirjade emissiooni kolmanda etapi.  Pro Kapital kavatseb emissiooni kolmandas etapis pakkuda märkimiseks kuni  536 434 Võlakirja kokku nominaalväärtuses 1 502 015,20 eurot. Märkimisperiood algab 1. detsembril 2020 ja lõpeb 13. detsembril 2020. Võlakirju pakutakse märkimiseks viisil, et pakkumine ei ole käsitletav väärtpaberite avaliku pakkumisena EL määruse 2017/1129 ja kohaldatava õiguse kohaselt. Võlakirju pakutakse märkimiseks piiratud investorite ringile, kes on kehtivate Pro Kapital vahetusvõlakirjade omanikud ning kellel on neid kokku vähemalt 10 010 euro väärtuses (3 575 Pro Kapital vahetusvõlakirja investori kohta). Võlakirju pakutakse märkimiseks üksnes professionaalsetele investoritele, kellele on saadetud kutse osaleda märkimises. Võlakirjade lunastamise tähtaeg on veidi vähem kui 4 aastat (lunastamise päev on 31. oktoober 2024) ja Võlakirjad kannavad intressi 8% aastas, mida makstakse 2 korda aastas. Võlakirjad on tagamata ja mitte konverteeritavad. Pro Kapital kavatseb taotleda Võlakirjade kauplemisele võtmist NASDAQ Tallinn võlakirjade nimekirjas.

Juhul kui märgitakse kõik pakutavad Võlakirjad, siis koos esimese ja teise emissiooniga on Võlakirjade koguemissiooni nominaalväärtus 10 218 815,60 eurot (kokku 3 649 577 Võlakirja, igaühe nominaalväärtus ja märkimishind 2.80 eurot).

Võlakirjade eest saab tasuda vaid olemasolevate, järgmiste ISIN koodidega Pro Kapitali vahetusvõlakirjadega: EE3300104033, EE3300106574, EE3300108711, EE3300109248, EE3300109917, EE3300110048 ja EE3300109982 (edaspidi Olemasolevad Võlakirjad), mida ei ole Võlakirjade emiteerimise ajal lunastatud. Vahetuskurss on 1:1. Seega, Pro Kapital omandab Olemasolevaid Võlakirju samas koguses nagu Pro Kapital emiteerib uusi Võlakirju. Võlakirjade emissiooni järgselt Olemasolevad Võlakirjad tühistatakse. Võlakirjade selline emissioon tähendab, et Võlakirjade omandamine toimub mitterahalise sissemaksega ning et Olemasolevad Võlakirjad sisuliselt refinantseeritakse.

AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade kolmanda pakkumise tulemustest eraldi teatega.

Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6, turukuritarvituse määrusest ja teistest kohaldatavatest reeglitest. Käesolev teade ei ole käsitletav pakkumisena märkida Võlakirju.