fbpx

Pro Kapitali nõukogu kinnitas 2023. a I kvartali ja 3 kuu konsolideeritud vahearuande (auditeerimata)

mai 22, 2023


TEGEVUSARUANNE

Tegevjuhi ĂĽlevaade

2023. aasta esimene kvartal tähistab AS-i Pro Kapital Grupp jaoks uute arenduste algust.

Kinnisvaraarendus

Tallinnas otsustasime alustada Kalaranna 8 arenduse viimase etapi ehitamisega. See etapp koosneb 146 korteri ja 4 äripinnaga neljast hoonest. Erinevalt varasemast otsustasime jätkata ehitust ilma peatöövõtjata. Pandeemia ja käimasoleva sõja tõttu on ehitusturg endiselt ebastabiilne ning fikseeritud hindadega ehituslepingute sõlmimine seetõttu peaaegu võimatu. Antud olukorrast tulenevalt otsustasime jaotada peatöövõtulepingu osadeks ning ehituslepingute sõlmimine jääb meie kõrgelt kvalifitseeritud tehnilise osakonna kanda.

Esimese kvartali lõpus korraldasime hanke kaeve- ja tugimüüride lepingu sõlmimiseks ning alustasime töödega aprilli keskel.

Kalaranna Kvartali esimese etapi ehitus on lõppenud, kõik pinnad on ostjatele üle antud ning praegu osutame seal kinnisvara haldamisega seotud teenuseid OÜ Pro Halduse abil ning tegeleme garantiitöödega, kui selline vajadus peaks tekkima.

Oleme alustanud ka Kalaranna Kvartali viimase etapi eelmüügiga ning hetkel on võlaõiguslike lepingutega kaetud 31 korterit ja 4 äripinda.

Oleme tänulikud kohalikule omavalitsusele ja kogukonnale, kes on olnud abivalmid ja mõistvad arenduse esialgses ettevalmistavas etapis. Viimase etapi valmimine sulgeb ringi ning pakub lisaväärtust nii kaunile ümbruskonnale kui linnale tervikuna.

Kindrali Majade arenduses Kristiine City’s on valminud kolm maja kokku 195 korteriga. Ka see arendus on täielikult välja müüdud ning praeguseks on notariaalsed asjaõiguslepingud sõlmitud ja kõik korterid ostjatele üle antud.

Riias müüme jätkuvalt luksuskortereid River Breeze residentsis, mis on saanud Baltics Prestige Awards auhinna oma väljapaistva arhitektuurilise lahenduse eest. 2023. aasta esimeses kvartalis müüsime neli korterit. Üldjoontes näeme Riia kinnisvara segmendis tõusvat trendi, ms puudutab antud projekti.

Oleme saanud ehitusloa City Oasis elamukvartali ehitamiseks, mis on ligi 330 korteriga 32 500 ruutmeetrise üldpinnaga projekt asukohaga Tallinase tänaval, rahulikus ja rohelises keskkonnas, Riia kesklinnas. Oleme valmis alustama ehitustegevusega niipea, kui turuolukord on selliseks suureks ja ambitsioonikaks projektiks sobiv.

Kolmest Balti riikide pealinnast on Riia turuolukord kõige rohkem väljakutseid pakkuv. Sellegipoolest vaatame pikaajalises perspektiivis Läti turule positiivselt.

2019. aastal valmis viis maja 115 korteriga Šaltiniu Namai Attico arenduses, kus on müümata ainult kaks korterit (nende hulgas näidiskorter). Valmistume praegu järgmise etapi ehitamiseks, mille käigus valmivad 43 linnavillat ja ärihoone ning planeerime selle alustamist 2023. aastal. Hoolimata geopoliitilisest olukorrast on Vilniuse turg väga aktiivne kallimas segmendis ning ootame põnevusega meie järgmist kõrgetasemelise arenduse valmimist.

Ettevõte laiendas oma portfelli Vilniuses, ostes Naugarduko tänaval asuva ajaloolise Vilniuse Kolledži hoone 6.25 miljoni euro eest. Hoone projekteeritakse ümber tipptasemel eluhooneks umbes 50 luksusliku korteriga. Arhitektuurikonkursi abil valiti pareim võimalik arhitektuurne lahendus ning hetkel on käimas projekteerimistööd, et alustada ehitusloa taotlemist.

Hotellindus

Peale kahte rasket aastat, mis on tänu pandeemiale kahtlemata mõjutanud kogu ülemaailmset turismisektorit, liigub hotellindus nõudluse kasvamise suunas.

Bad Kreutznachis oleme saavutanud tegevuse tasuvuspunkti, olenemata asjaolust, et suur osa tubadest ei olnud renoveerimistööde tõttu saadaval. Mõned aastad tagasi renoveerisime pooled tubadest ning osa üldkasutatavatest aladest. Hotelli ülejäänud osa renoveerimistööd lõpetati 2023. aasta esimeses kvartalis ning nüüd on kõik 116 tuba broneerimiseks saadaval ning näeme tõusvat trendi ka toa keskmise hinna osas.

Baltikumi kinnisvarasektor on näidanud läbi pandeemia ning turbulentse geopoliitilise perioodi stabiilsust ja oleme kindlad, et meil õnnestub järjekorras olevad projektid teostada vastavalt turu ootustele, jätkates kõrge kvaliteediga kinnisvara pakkumist kohalikele elanikele. Oleme väljakutsetest teadlikud ja meil on vaja pidevalt kohanduda muutuva maailmaga (eriti seoses ehitusturu ja sellega seotud tarneahela ning toormaterjali hindadega), kuid näeme siiski Baltikumi regiooni positiivsena ning seni on turg seda arvamust toetanud.

Baltikumi regiooni majanduslikud väljavaated on üldjoontes positiivsed. Balti riigid Eesti, Läti ja Leedu on näinud viimastel aasatel stabiilset majanduskasvu, lähtudes välisinvesteeringute suurenemisest, kasvavast teenindussektorist ja ekspordile suunatud tootmisest. Regioon on saanud kasu ka lähedusest Põhja-Euroopaga ning Euroopa Liidu liikmelisusest, mis on aidanud suurendada kaubandust ja investeeringuid.

Hoolimata kinnisvarasektori ees seisvatest väljakutsetest ning Ukraina sõja tõttu toimuvad geopoliitilistest tormidest ei kao kõik makromajanduslikud positiivsed näitajad.

Eduka kinnisvaraarenduse ettevõtte juhatuse esimehena näen kinnisvaraarenduse tulevikku mõjutatuna tehnoloogiast ning muutuvatest kliendieelistustest. Targa kodu lahendused, virtuaalne ja liitreaalsus, online müük on muutumas väga populaarseks ning mõjutavad seda, kuidas me ostame, müüme ja tunnetame kinnisvara. Lisaks on kasvav nõudlus jätkusuutlike ja energiaefektiivsete kodude vastu, nagu ka paindlike eluruumide vastu, mis võimaldavad kaasas käia elanike elus toimuvate muutustega. Kokkuvõttes on kinnisvara tulevik huvitav ja dünaamiline ning otsime pidevalt innovatiivseid võimalusi et käia ajast ees ning vastata klientide arenevatele nõudmistele.

Edoardo Preatoni
Ettevõtte juht

Peamised finantsnäitajad

Ettevõtte kogukäive 2023. aasta kolme kuu jooksul oli 13,4 miljonit eurot, võrdlusperioodil oli kogukäive 7,9 miljonit eurot.

Kaheteistkümne kuu brutokasum suurenes 43% võrra ja moodustas 3,7 miljonit eurot võrrelduna 2,6 miljoni euroga 2022. aastal.

2023. aasta kolme kuu ärikasum moodustas 2,2 miljonit eurot võrrelduna 1 miljoni euro ärikasumiga 2022 aasta esimese kolme kuu jooksul.

2023. aasta kolme kuu puhaskasum moodustas 1,3 miljonit eurot võrrelduna 251 tuhande euro kahjumiga 2022. aasta esimese kolme kuu jooksul.

Rahavood põhitegevusest olid esimesel kolmel kuul positiivsed 10,3 miljonit eurot võrreldes negatiivse 3,2 miljoni euroga samal perioodil 2022. aastal.

Aktsia puhasväärtus oli 31. märtsi 2023 seisuga 1,00 euro võrreldes 0,75 euroga 31. märtsil 2022.

Peamised tulemusnäitajad

2023
3 kuud
2022
3 kuud
2022
12 kuud
Käive (tuhat eurot) 13 415 7 916 65 654
Brutokasum (tuhat eurot) 3 666 2 558 16 965
Brutokasum, % 27% 32% 26%
Ă„rikasum / -kahjum (tuhat eurot) 2 160 989 17 657
Ă„rikasum / -kahjum, % 16% 12% 27%
Puhaskasum / -kahjum (tuhat eurot) 1 303 -251 13 452
Puhaskasum / -kahjum, % 10% -3% 20%
Kasum / -kahjum aktsia kohta (eurot) 0,02 0,00 0,24
  31.03.2023 31.03.2022 31.12.2022
Varad kokku (tuhat eurot) 101 587 117 371 101 256
Kohustused kokku (tuhat eurot) 44 961 74 779 45 933
Omakapital kokku (tuhat eurot) 56 626 42 592 55 323
Võla / omakapitali suhe * 0,79 1,76 0,83
Varade tootlus, % ** 1,2% -0,2% 12,4%
Omakapitali tootlus, % *** 2,6% -0,6% 27,4%
Aktsia puhasväärtus, eurot **** 1,00 0,75 0,75

*võla / omakapitali suhe = kohustused kokku / omakapital kokku
**varade tootlus = puhaskasum v kahjum / varad kokku (keskmine)
*** omakapitali tootlus = puhaskasum v kahjum / omakapital kokku (keskmine)
**** aktsia puhasväärtus = omakapital kokku / aktsiate arv

KONSOLIDEERITUD FINANTSARUANDED

Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne

tuhandetes eurodes 31.03.2023 31.03.2022 31.12.2022
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 18 773 7 650 10 589
Lühiajalised nõuded 2 331 2 071 955
Ettemakstud kulud 395 0 64
Varud 26 113 59 360 34 224
Käibevara kokku 47 612 69 081 45 832
Põhivara
Pikaajalised nõuded 15 20 2 016
Materiaalne põhivara 7 733 6 866 7 294
Kasutusõigusega vara 268 173 195
Kinnisvarainvesteeringud 45 615 40 871 45 575
Firmaväärtus 262 262 262
Immateriaalne põhivara 82 98 82
Põhivara kokku 53 975 48 290 55 424
VARAD KOKKU 101 587 117 371 101 256
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
LĂĽhiajalised kohustused
Lühiajalised võlakohustused 28 422 16 131 173
Ostjate ettemaksed 1 270 11 477 1 659
Lühiajalised võlad tarnijatele 3 156 7 961 4 626
Maksukohustused 816 116 111
LĂĽhiajalised eraldised 19 6 5
LĂĽhiajalised kohustused kokku 33 683 35 691 6 574
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised võlakohustused 10 086 37 909 38 184
Muud pikaajalised kohustused 0 20 0
EdasilĂĽkkunud tulumaksukohustus 1 132 1 134 1 130
Pikaajalised eraldised 60 25 45
Pikaajalised kohustused kokku 11 278 39 088 39 359
KOHUSTUSED KOKKU 44 961 74 779 45 933
Omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 11 338 11 338 11 338
Ăślekurss 5 661 1 748 5 661
Kohustuslik reservkapital 1 134 0 1 134
Ăśmberhindluse reserv 2 012 2 984 2 012
Eelmiste perioodide jaotamata kasum 36 481 26 522 35 178
OMAKAPITAL KOKKU 56 626 42 592 55 323
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 101 587 117 371 101 256

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumi vahearuanne

tuhandetes eurodes 2023
3 kuud
2022
3 kuud
2022
12 kuud
JĂ„TKUVAD TEGEVUSVALDKONNAD
Ă„ritulud
MĂĽĂĽgitulu 13 415 7 916 65 654
MĂĽĂĽdud toodete ja teenuste kulu -9 749 -5 358 -48 689
Brutokasum 3 666 2 558 16 965
Turustuskulud -133 -114 -498
Ăśldhalduskulud -1 374 -1 449 -4 946
Muud äritulud 1 0 6 278
Muud ärikulud 0 -6 -142
Ă„rikasum 2 160 989 17 657
Finantstulud 20 1 3
Finantskulud -874 -1 226 -4 211
Kasum enne tulumaksu 1 306 -236 13 449
Tulumaks -3 -15 3
Perioodi puhaskasum 1 303 -251 13 452
Muu koondkasum
Muudatused ĂĽmberhindluse reservis 0 0 -972
Aruandeperioodi koondkahjum kokku 1 303 -251 12 480
Kasum/ kahjum aktsia kohta jätkuvatest tegevusvaldkondadest (euro)
Perioodi kasum/ kahjum aktsia kohta (euro) 0,02 0,00 0,24

Aruande täisversiooni leiate juuresolevas failis.

Angelika Annus
Finantsjuht
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee