fbpx

AS Pro Kapital Grupp teatab tagatud võlakirjade kohustuslikust osalisest lunastamisest

jaanuar 17, 2024


AS Pro Kapital Grupp teatab tagatud võlakirjade kohustuslikust osalisest lunastamisest

15. jaanuaril 2024 avaldas AS Pro Kapital Grupp (edaspidi Ettevõte) teate, et Ettevõte taotles 22. detsembril 2023 algatatud kirjaliku menetluse kaudu tagatud, fikseeritud intressimääraga võlakirjade 2020/2024, ISIN SE0013801172, kogumahuga 28 500 000 eurot (edaspidi Võlakirjad) omanikelt nõusolekut Võlakirjade tähtaja pikendamiseks, teatud muudatuste tegemiseks võlakirjade tingimustes, sealhulgas osalist lunastamist (edaspidi Taotlus) ning ühtlasi avaldas Ettevõte samas teates, et Ettevõte on saanud piisava arvu võlakirjaomanike hääli, et moodustada kvoorum ja saavutada Taotlusele nõusolek.

Ettevõte teatab, et muudetud ja uuendatud võlakirjade tingimused (edaspidi Tingimused) on avaldatud Ettevõtte veebilehel.

Vastavalt Tingimuste punktile 11.6 kohustub Ettevõte osaliselt, st 8 550 000 euro ulatuses, lunastama võlakirju mitte hiljem kui 20. veebruaril 2024, vähendades iga võlakirja tasumata summat proportsionaalselt hinnaga, mis on 100 protsenti nimiväärtusest, koos kogunenud, kuid tasumata intressiga ettemakstud summalt (Kohustuslik osaline lunastamine).

Ettevõtte teatab, et Kohustuslik osaline lunastamine toimub 5. veebruaril 2024 nende võlakirjaomanike suhtes, kes omavad võlakirju registreerimiskuupäeva, st 29. jaanuari 2024, seisuga.

Vastavalt Tingimustele on 17. jaanuaril 2024 saadetud võlakirjaomanikele teade, milles on märgitud kohustusliku osalise lunastamise summa ja kohustusliku osalise lunastamise suhtes kohaldatav registreerimiskuupäev. Eelnimetatud lauses nimetatud teade on kättesaadav Ettevõtte ja Nordic Trustee & Agency AB (publ) veebilehtedel.

 

Edoardo Preatoni
Juhatuse liige
+372 614 4920
prokapital@prokapital.ee