fbpx

AS Pro Kapital Grupp kavatseb teha võlakirjaomanikele ettepaneku muuta tagamata võlakirjade tingimusi

juuni 21, 2023


AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ettevõte) on emiteerinud 3 459 081 tagamata võlakirja ISINiga EE3300001676 koguväärtuses 9 685 426,80 eurot. Võlakirjade intressimäär on 8% ja lunastamistähtaeg 31. oktoober 2024. Võlakirjad on kaubeldavad Nasdaq Tallinn väärtpaberibörsil.

Seoses sooviga jätkata aktiivselt arendustegevust, annab Ettevõte teada, et valmistab praegu ette ja kavatseb lähiajal kooskõlas võlakirjatingimustega teha võlakirjaomanikele ettepaneku pikendada võlakirjade lunastamistähtaega 2+2 aastaks. Esialgsete kavatsuste kohaselt on Ettevõte valmis lunastama võlakirjad oktoobris 2026. aastal, kui on valminud käimasolevad arendusprojektid. Siiski soovib Ettevõte jätta endale õiguse pikendada lunastamistähtaega täiendava kahe aasta võrra juhuks, kui kinnisvara turul toimub ootamatuid pöördeid. Vastavalt võlakirjatingimustes ettenähtud korrale avaldab Ettevõte täpse ettepaneku võlakirjatingimuste muutmiseks eraldi börsiteatena, pärast mida saavad investorid võlakirjatingimuste muudatuse üle hääletada.

Käesoleva teate juurde on lisatud Ettevõtte viimane presentatsioon ja lisainfo planeeritud rahavoogude osas, mõlemad on inglise keeles.

Edoardo Axel Preatoni
Juhatuse liige
Tel 6144 920
Email: prokapital@prokapital.ee