Privatumo politika


Galioja nuo: 2018 m. liepos 4 d.

AS „Pro Kapital Grupp“ (toliau – „mes“, „įmonė“ arba „PKG“) valdo interneto svetainę http://prokapital.com/ („Paslauga“).

Šiuo pranešimu informuojame apie Jūsų asmens duomenų rinkimo, naudojimo ir skelbimo politiką, naudojantis mūsų Paslauga.

Naudojame Jūsų duomenis tam, kad galėtume teikti Jums paslaugą ir ją tobulinti. Naudodamiesi mūsų Paslauga Jūs sutinkate, kad mes rinktume ir naudotume Jūsų duomenis, remdamiesi šia privatumo politika.

Duomenų rinkimas ir naudojimas

Renkame įvairią informaciją tam, kad galėtume teikti ir tobulinti mūsų Paslaugą.

Renkamų duomenų rūšys

Asmens duomenys

Naudojimosi mūsų Paslauga metu, galime paprašyti Jūsų pateikti tam tikrą asmeninę Jus identifikuojančią informaciją, kurią naudosime, norėdami su Jumis susisiekti arba Jus identifikuoti („asmens duomenys“). Asmeninė, identifikuojanti informacija gali būti ši (įskaitant, bet neapsiribojant):

 • Jūsų el. pašto adresas
 • Jūsų vardas ir pavardė
 • Jūsų telefono numeris
 • Jūsų adresas, miestas/kaimas, apskritis, pašto indeksas
 • Slapukai ir naudojami duomenys

Naudojami duomenys

Mes galime rinkti informaciją apie tai, kaip Paslauga yra pasiekiama ir kaip ja naudojamasi („Naudojami duomenys“). Naudojami duomenys gali apimti, pvz., tokią informaciją: Jūsų kompiuterio IP adresą, naršyklės tipą, naršyklės versiją, Jūsų lankomas mūsų Paslaugos interneto svetaines, Jūsų lankymosi laiką ir datą, kiek laiko tose svetainėse praleidžiate, unikalius techninės įrangos identifikatorius ir kitus diagnostinius duomenis.

Slapukai

Mūsų Paslaugos interneto svetainėse yra naudojami slapukai, siekiant stebėti mūsų Paslaugos naudojimo aktyvumą ir šią informaciją saugoti.

Slapukai yra mažą duomenų kiekį turintys failai, kuriuose gali būti unikalių anoniminių identifikatorių. Slapukai siunčiami į Jūsų naršyklę iš interneto svetainės ir yra išsaugomi Jūsų techninėje įrangoje. Slapukai yra naudojami, siekiant pagerinti Paslaugos kokybę.

Naršyklėje galite atsisakyti slapukų arba gauti pranešimą, kai slapukai siunčiami. Tačiau, jei nesutinkate su slapukų naudojimu, negalėsite pilnai naudotis mūsų Paslauga.

Mūsų slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • Naudojimo tvarkos slapukai. Teikdami Paslaugą, naudojame naudojimo tvarkos slapukus, kaskart pasinaudojus/apsilankius interneto svetainėje.
 • Parinkčių slapukai. Šiuos slapukus naudojame tam, kad būtų išsaugotos Jūsų pasirinktys ir įvairūs nustatymai.
 • Saugumo slapukai.Saugumo tikslais naudojame saugumo slapukus.

Duomenų naudojimas

AS „Pro Kapital Grupp“ ir patronuojamosios grupės įmonės sukauptą informaciją naudoja įvairiems tikslams:

 • Teikti ir administruoti Paslaugą.
 • Informuoti Jus apie įvykusius pokyčius, teikiant mūsų Paslaugą.
 • Leisti Jums naudotis mūsų Paslaugos interaktyviosiomis dalimis, jei pasirinksite šią parinktį.
 • Aptarnauti klientus.
 • Analizuoti informaciją, siekiant tobulinti mūsų Paslaugą.
 • Vykdyti Paslaugos naudojimo stebėseną.
 • Vykdyti techninių problemų nustatymą, prevenciją ir šalinimą.

Duomenų perdavimas

Jūsų duomenis, įskaitant asmens duomenis, mes galime perduoti ir saugoti kompiuteriuose, esančiuose ne Jūsų gyvenamojoje vietoje, mieste, apskrityje ir valstybėje, tai yra, kitoje geografinėje vietovėje, kurios duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo Jūsų gyvenamosios vietos įstatymų.

Jei esate už Estijos Respublikos ribų ir nusprendžiate pateikti mums savo informaciją, turėkite omenyje, kad mes perduosime duomenis, įskaitant Jūsų asmens duomenis, į Estiją ir tvarkysime juos Estijoje.

Siųsdami savo informaciją mums ir pažymėdami sutikimo laukelį, sutinkate su mūsų privatumo politika ir Jūsų duomenų saugojimu, naudojimu ir perdavimu.

AS „Pro Kapital Grupp“ ir patronuojamosios grupei priklausančios įmonės imasi visų pagrįstų veiksmų, siekdamos užtikrinti, kad Jūsų duomenys būtų apsaugoti, būtų saugomi ir naudojami pagal šiuos privatumo politikos reikalavimus, kad Jūsų asmens duomenys nebūtų perduodami įmonėms ar valstybėms, kuriose nėra pakankamos duomenų, įskaitant asmens duomenų, apsaugos kontrolės.

Duomenų atskleidimas

Teisiniai reikalavimai

AS „Pro Kapital Grupp“ ir patronuojamosios grupei priklausančios įmonės gali atskleisti Jūsų asmens duomenis, jei tai yra būtina, kad:

 • Būtų laikomasi įstatymuose numatomų reikalavimų.
 • Būtų apsaugomas AS „Pro Kapital Grupp“ ir patronuojamųjų grupei priklausančių įmonių turtas ir teisės.
 • Būtų užkirstas kelias ar ištirti su Paslauga susiję galimi neteisėti veiksmai.
 • Būtų apsaugomi Paslauga besinaudojantys asmenys.
 • AS „Pro Kapital Grupp“ ir patronuojamosios grupei priklausančios įmonės būtų apsaugomos nuo atsakomybės, žalos ir ieškinių.

Duomenų saugumas

Jūsų duomenų saugumas mums yra svarbus, tačiau prašome turėti omenyje, kad nė vienas internetu vykdomas duomenų perdavimas ar elektroninio saugojimo metodas nėra 100 % saugus. Ir, nors mūsų tikslas ir yra naudotis visuotinai pripažintomis priemonėmis, siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis, visiško saugumo mes garantuoti negalime.

Paslaugų teikėjai

Mes galime naudotis trečiųjų šalių ir privačių asmenų paslaugomis, kad savo  vardu galėtume teikti Paslaugą („Paslaugos teikėjai“), kad teiktumėme su Paslauga susijusias paslaugas ar galėtume analizuoti, kaip mūsų Paslauga yra naudojamasi.

Tokie tretieji asmenys turi prieigą prie Jūsų asmeninės informacijos tik tam, kad galėtų mūsų vardu vykdyti anksčiau minėtas darbo užduotis. Tokie asmenys yra įsipareigoję šių duomenų niekuomet neatskleisti.

Kitų interneto svetainių nuorodos

Mūsų Paslauga gali apimti nuorodas į kitas mūsų valdomas interneto svetaines. Jei spustelėsite ant tokios nuorodos, būsite nukreiptas į kitą interneto svetainę. Primygtinai rekomenduojame Jums susipažinti su kiekviena Jūsų lankomos interneto svetainės privatumo politika.

Mes nekontroliuojame ir neatsakome už trečiųjų šalių interneto svetaines, privatumo politiką ir praktiką, veiksmus bei paslaugas.

Vaikų privatumas

Mūsų Paslauga nėra skirta asmenims iki 18 metų („Vaikai“).

Mes nekaupiame  jaunesnių nei 18 metų asmenų asmeninės informacijos. Jeigu esate tėvas, globėjas ar slaugytojas ir žinote, kad Jūsų Vaikai mums pateikė asmens duomenų, prašome su mumis susisiekti. Jeigu mes patys sužinosime, kad gavome Vaikų asmens duomenų be tėvų sutikimo, padarysime viską, kas nuo mūsų priklauso, kad ši informacija iš serverio būtų pašalinta.

Pakeitimai šioje privatumo politikoje

Kartasi galime keisti mūsų privatumo politiką. Pranešime Jums apie tai, naująją privatumo politiką išspausdinami šiame puslapyje.

Jeigu mūsų privatumo politikoje bus svarbių pokyčių, pranešime Jums apie juos el. paštu prieš įsigaliojant pokyčiams, taip pat pakeisime privatumo politikos galiojimo datą.

Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šią privatumo politiką, kad stebėtumėte pokyčius. Privatumo politikos pokyčiai įsigalioja juos paskelbus šiame puslapyje.

Kontaktiniai duomenys

Jei turite su privatumo politika susijusių klausimų, prašome su mumis susisiekti el. paštu: prokapital@prokapital.com.