Audita komiteja


Audita komiteja ir padomdevēja orgāns, kas sniedz konsultācijas uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomei grāmatvedības, audita kontroles, riska vadības, iekšējās kontroles un auditēšanas, uzraudzības veikšanas un budžeta sastādīšanas jomā, kā arī jautājumos par darbības likumību.

Audita komitejas uzdevums ir sekot līdzi un analizēt:
1) finanšu informācijas apstrādi;
2) riska vadības un iekšējās kontroles efektivitāti;
3) grāmatvedības gada pārskata vai konsolidētā gada pārskata audita kontroles procesu;
4) auditu īstenojošā uzņēmēja un saskaņā ar likumdošanu auditorsabiedrību pārstāvošā zvērinātā auditora neatkarību un darbību atbilstību citām prasībām, kas noteiktas auditora darbības likumā.

Audita komitejas pienākums ir sniegt uzņēmumam AS Pro Kapital Grupp padomei ieteikumus un izteikt priekšlikumus kā minimums sekojošajos jautājumos:
1) auditu īstenojošā uzņēmēja nozīmēšana vai atsaukšana;
2) iekšējā auditora nozīmēšana vai atsaukšana;
3) problēmu un neefektivitātes nepieļaušana vai novēršana organizācijā;
4) atbilstība tiesību aktiem un profesionālās darbības labajai praksei.

Uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomes izveidotās audita komitejas locekļi ir:

 • Emanuele Bozzone

  Audita Komitejas Loceklis


  Dzimis 1964. gadā, Šveces pilsonis
  Zinātniskais grāds ekonomikā un tirdzniecībā
  Uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomes priekšsēdētājs
 • Pertti Huuskonen

  Audita Komitejas Loceklis


  Dzimis 1956. gadā, Somijas pilsonis
  M.Sc. (inženiera grāds), EMBA, Oulu Universitāte
  Uzņēmuma AS Pro Kapital Grupp padomes loceklis