Peamised aktsionärid


AS Pro Kapitali suurimad osanikud on Ernesto Preatoni ja tema sidusüksused. Vastavalt AS Pro Kapital Gruppi käsutuses olevale informatsioonile kuulub Ernesto Preatonile ja tema sidusüksustele 28.02.2019 seisuga 41.11% AS Pro Kapital Gruppi aktsiatest. Järgnevad osakud arvatakse Ernesto Preatoni kontrolli all olevaks, kuivõrd ettevõtte juhatuse hinnangul kontrollib Ernesto Preatoni järgmiste juriidiliste isikute hääleõigust:

  1. OÜ Svalbork Invest, Ernesto Preatoni valduses olev Eesti ettevõte, millele kuulub 4 051 238 aktsiat ehk 7.15% ettevõtte aktsiatest.
  2. 13 942 491 aktsiat ehk 24.59% ettevõtte aktsiatest valitseb Raiffeisen Bank International AG esindajakonto kaudu.
  3. 5 310 985 aktsiat ehk 9.36% ettevõtte aktsiatest valitseb Nordea Bank esindajakonto kaudu.

Üldkoosolekud


Legal documentation


AS-i Pro Kapital Grupp aktsiate avalik pakkumine (20.09.2017-04.10.2017)

 

–   AS Pro Kapital Grupp prospectus

–   AS Pro Kapital Grupp prospectus (signatures)

–   AS Pro Kapital Grupp prospectus summary (Estonian language)

–   AS Pro Kapital Grupp prospectus summary (Italian language)

–  Instructions for subscribing for the shares

–  AS Pro Kapital Grupp subscription application

–  AS Pro Kapital Grupp Prospectus Supplement 2 October 2017

Muud dokumendid:

–    the Company’s Articles of Association;

–    the Company’s Articles of Association (EST);

–    the Special Purpose Combined Financial Statements (AS Pro Kapital Grupp Combined Financial Statements For Financial Years ended 31 December 2011, 2010 and 2009) and the Independent Auditor’s Report on Combined Financial Statements;

–    the Interim Financial Statements (AS Pro Kapital Grupp Interim Report 01.01.-30.06.2016) and Certified Auditor’s Report on Review of Interim Financial Information;

–    AS Pro Kapital Grupp Consolidated Annual Report for the Year Ended 31 December 2012;

–    AS Pro Kapital Grupp Consolidated Annual Report for the Year Ended 31 December 2011;

–    AS Pro Kapital Grupp Consolidated Financial Statements for the Year Ended 31 December 2010;

–    AS Pro Kapital Grupp Consolidated Financial Statements for the Year Ended 31 December 2009;

–    The Appraisal Report Summary /Pro Kapital Baltic Property Portfolio 2014;

–    Prospectus;

–    Prospectus Summary (EST);

–   Listing Prospectus Nasdaq Stockholm