Finanšu pārskati


Bilance


Datums
Līdzekļi kopā
Apgrozāmie līdzekļi
Pamatlīdzekļi
Īstermiņa saistības
Ilgtermiņa saistības
Pašu kapitāls
tostarp nekontrolējoša līdzdalība
Neto parāds
Parāda un pašu kapitāla proporcija
2017
175,158
53,229
121,929
24,355
68,121
82,682
1,395
58,819
0.8
2016
142,314
24,001
118,313
19,541
42,569
80,204
1,799
40,919
0.6
2015
130,323
20,438
109,885
15,150
31,741
83,432
1,635
28,598
0.4
2014
125,031
18,879
106,152
22,839
16,404
85,788
2,024
28,029
0.3
2013
98,294
51,084
47,210
14,600
18,999
64,695
1,505
26,011
0.4
2012
100,262
52,096
48,166
16,786
17,728
65,748
1,552
26,691
0.4
2011
113,472
64,688
48,784
17,817
23,596
72,058
1,597
26,827
0.5
2010
178,440
119,464
58,976
92,633
19,300
66,506
29,670
92,451
1.4
2009
167,146
82,398
84,748
21,365
68,771
77,009
29,390
73,792
1.0
2008
169,361
83,959
85,402
57,807
33,135
78,419
28,474
70,662
0.9

Peļņas pārskats


Datums
Ieņēmumi
Citi ar komercdarbību saistīt ienākumi
Pieaugums a/a, %
Peļņa pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA)
EBITDA likme, %
Tīrā peļņa,
tostarp nekontrolējoša līdzdalība
Neto peļņas starpība, %
2017
14,098
4,147
-31.7%
2,840
20.1%
-518
-99
-3.7%
2016
20,652
254
12.7%
386
1.9%
-4,025
-112
-19.5%
2015
18,322
3,353
77,3%
2,117
11.6%
-2,010
-76
-11.0%
2014
10,335
31,659
-15.9%
26,608
257.5%
22,369
-146
216.4%
2013
12,287
410
-23.6%
465
3.8%
-2,578
22
-21.2%
2012
16,078
411
-7.9%
-4,084
-25.4%
-6,179
3
-38.4%
2011
17,449
54,281
-17.1%
48,192
276.2%
56,149
28,028
321.8%
2010
21,051
219
-4.3%
-4,135
-19.6%
-7,020
393
-33.3%
2009
21,999
1,357
-23.7%
-511
-2.3%
-1,315
2,140
-6.0%
2008
28,823
4,473
-36.0%
7,822
27.1%
4,953
3,876
17.2%

2018. gada finanšu kalendārs


Notikums Laiks
2017. gada IV kvartāla un 2017. saimnieciskā gada neauditētie rezultāti 27.02.2018
2017. saimnieciskā gada auditētie rezultāti 24.04.2018
2018. gada I kvartāla neauditētie rezultāti 23.05.2018
2018. gada II kvartāla neauditētie rezultāti 23.08.2018
2018. gada III kvartāla neauditētie rezultāti 22.11.2018
Arhīvs