Audito komitetas


Audito komitetas yra AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos patariamasis organas apskaitos vedimo, audito kontrolės, rizikos valdymo, vidaus kontrolės ir audito, priežiūros vykdymo, biudžeto sudarymo bei veiklos teisėtumo srityse.

Audito komiteto uždavinys yra stebėti ir analizuoti:
1)      finansinės informacijos apdorojimą;
2)      rizikos valdymo ir vidaus kontrolės efektyvumą;
3)      finansinės atskaitomybės ar konsoliduotos ataskaitos audito kontrolės procesą;
4)      audito įmonės ir įstatymų numatyto auditoriaus, atstovaujančio audito įmonei, nepriklausomumą ir veiklos atitiktį kitiems audito veiklos įstatymo reikalavimams.

Audito komiteto įsipareigojimas yra  AS „Pro Kapital Grupp“ patarti ir teikti pasiūlymus bent dėl šių klausimų:
1)     audito įmonės paskyrimo ir atšaukimo;
2)     vidaus auditoriaus paskyrimo ir atšaukimo;
3)     problemų sprendimo ir neefektyvaus, neveiksmingo darbo šalinimo įmonėje;
4)     stebėjimo, kad veikla atitiktų teisės aktus ir profesinės veiklos reikalavimus.

AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos sudaryto audito komiteto nariai yra:

 • Emanuele Bozzone

  Audito Komiteto Narys


  Gimė 1964 m., Šveicarijos pilietis
  Mokslo laipsnis ekonomikos ir prekybos srityje
   AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos pirmininkas
 • Pertti Huuskonen

  Audito Komiteto Narys


  Gimė 1956 m., Suomijos pilietis
  M.Sc. (inžinerijos laipsnis), EMBA, Oulu universitetas
  AS „Pro Kapital Grupp“ tarybos narys